praktický a plicní lékař

JBMUDr. Mgr. Jan Brodníček

 • Gymnázium Příbram
 • 2. lékařská fakulta UK v Praze – Motole (obor veškeré lékařství), Právnická fakulta UK v Praze (obor právo)
 • Studijní stáž ze všeobecného lékařství v ordinaci praktického lékaře ve Velké Británii
 • Atestace 1. stupně z vnitřního lékařství
 • Nástavbová atestace v oboru tuberkulóza a respirační nemoci, licence ČLK pro výkon funkce vedoucího lékaře a primáře ve zdravotnickém zařízení v oboru pneumologie a ftizeologie
 • Atestace v oboru všeobecné praktické lékařství, licence ČLK pro výkon soukromé lékařské praxe v oboru všeobecné praktické lékařství
 • Kurs ČLK – Léčba závislosti na tabáku
 • Certifikát celoživotního vzdělávání SPL
 • praxe: Interní oddělení Nemocnice s poliklinikami Příbram, Plicní oddělení Oblastní nemocnice Příbram, Ordinace pro nemoci dýchacího ústrojí MUDr. Ivo Hojka Hořovice, Ordinace soukromého praktického lékaře MUDr. Ladislav Velebný Březnice

 

Dana Černá

DČ

 • všeobecná registrovaná zdravotní sestra
 • Střední zdravotnická škola Příbram
 • praxe: LDN Nemocnice s poliklinikami Příbram, Jesle Rožmitál pod Třemšínem, Oddělení klinické biochemie Nemocnice s poliklinikami Příbram (odběrová sestra), Interní oddělení Oblastní nemocnice Příbram

 

 

 

 

 

Marcela Henklová, DiS

MH

 • diplomovaná zdravotní sestra
 • Střední zdravotnická škola Příbram, Vyšší odborná škola zdravotnická Příbram
 • praxe: Ordinace závodního lékaře Kardia Praha, Alergologicko-imunologické oddělení Ústřední vojenské nemocnice Praha, Plicní oddělení Oblastní nemocnice Příbram

 

 

 

 

 

 

 Lucie Švejdová, DiSMH

 • dětská registrovaná sestra
 • Střední zdravotnická škola Beroun
 • praxe: Dětské oddělení FTN Praha, Porodnické oddělení FTN Praha, Dětské infekční oddělení Nemocnice na Bulovce, Infekční oddělení FN Motol